• Capacitat de càrrega: 500 kg.
  • 1R
  • Grup FEM 2m M5
  • Recorregut elev. 45 m
  • Velocitat d’elevació i carro: 20/5
  • 400 V/50 Hz
  • 48 V
  • Ample viga: 100 mm