Abric de coixins elevables i fixes

Vol més informació de Abric de coixins elevables i fixes?

Lifting cushion cover 300x300

Abric de coixins elevables i fixes
ref. 75.2

Sector:

L'abric de coixins elevables i fixos té una gran hermeticitat, sobretot en els casos en què la flota de transport està formada per camions iguals o de models similars.

Per aquest abric de coixins elevables està disponible el model fix i el model elevable que admet diferents del darrere. L'aplicació ideal quan a darrere dels camions és similar al buit de la porta.

Amb aquest abric s'aconsegueix alta hermeticitat i reducció de costos. Construït amb base de fixació a la paret i suport de l'elevament elàstic.

Tela de recobriment en blau fosc o negre d'alta tenacitat. Rematada en perfileria d'alumini. En aquest models es inclou 2 topalls de cautxú de 250 X250 x 100 mm. de gruix, per a fixar al mur de formigó de la façana.

De característiques constructives similars al model fix. Aquest model permet ajustar l'altura de la llinda a les diferents altures de la caixa dels camions, si així s'ha previst en el projecte. Un sistema de compensació del pes de la llinda permet a l'operari pujar-lo o baixar-lo dins de la seva carrera vertical, amb un mínim esforç.


Vinca