18.2 Pont grua birrail B.Braun

Projecte B.BRAUN: Pont grua birrail

Client

B. Braun Medical

Descripció

ACTIVITAT CLIENT: Fabricant i desenvolupador de productes sanitaris i farmacèutics.

PROVÍNCIA / PAÍS: Barcelona / Espanya

EQUIP: Pont grua birrail 800kg

LLUM PONT / RECORREGUT: 8,5 / 36m

Pont grua especial dissenyat en segments cargolables a causa del difícil accés a la zona de muntatge. Preparat per a funcionament en intempèrie i atmosfera agressiva, amb sensors de seguretat i anti caiguda mecànics per a casos de climatologia molt adversa. Equipat amb dos cistelles unipersonals per a treballs de manteniment.