Cabestrantes a bateria


Vol més informació de Cabestrants a bateria?

Amb els cabrestants a bateria o cabrestants accionats mitjançant trepants portàtils amb bateria es pot controlar millor la velocitat d'elevació ja que es regula mitjançant el propi trepant.