Grúes pòrtic lleuger


Vol més informació de Grúes pòrtic lleuger?

Per a realitzar tasques que requereixen una agilitat en el transport però que al seu torn ofereixin la seguretat d'una estructura robusta, és necessària la disponibilitat de grues pòrtic lleugeres com les que ofereix VINCA dins del seu catàleg d'equipaments industrials.