Comandaments per ràdio


Vol més informació de Comandaments per ràdio?

El comandament per ràdio permet gestionar el polipast o cabestrant a distància.

Amb un comandament pont grua per ràdio millorarà la seguretat de l'operari perquè pot ubicar sempre en el lloc de millor visibilitat de la càrrega de l'polipast o cabestrant, allunyant-se prou per garantir el correcte ús dels ponts grues o un altre tipus d'equip d'elevació.

En Vinca oferim una àmplia gamma de comandament pont grua per ràdio i radiocontroles per equips d'elevació: ponts grua, grues torre, elevadors, polipasts, equips forestals, etc ...

Miri tots els productes del catàleg en línia: Comandament per ràdio SILVER, Comandament pont grua per ràdio ATEX, Comandament per ràdio TENDER.

El podem ajudar a trobar la solució més adequada per la seva empresa.