Elevadors mòbils NEWTON / REFLEX


Vol més informació de Elevadors mòbils NEWTON / REFLEX?

Si el que necessites és manipular càrregues industrials en VINCA t'oferim els elevadors mòbils NEWTON i REFLEX, que disposen de diversos components i accessoris per a poder manipular gran diversitat de càrregues com bobines, bidons, caixes i molt més. Amb aquests elevadors mòbils pots elevar càrregues de forma fàcil i segura.