Línies elèctriques mòbils


Vol més informació de Línies elèctriques mòbils?

A VINCA també disposem de línies portacables per diferents recorreguts (corbs i rectes), són perfectes per a grues i polispasts en moviment. Segons les seves necessitats adaptem la instal·lació a les necessitats de la seva empresa.