VINCA àmplia gamma de barreres de seguretat

En VINCA hem ampliat la gamma de barreres de seguretat per tal de garantir un entorn de treball segur per als treballadors i les càrregues que manipulen.

Les barreres de seguretat anticaiguda eviten el risc de caigudes i també acaben amb l’estrès que poden patir els operaris quan treballen en zones elevades; contribuint a millorar el rendiment i augmentant la productivitat.

La barrera de seguretat DOK-GUARDIAN està dissenyada per protegir el buit de la seva moll de càrrega o qualsevol altra zona on sigui necessària una protecció anti-caiguda.