Comandament per Ràdio Silver

Comandament per Ràdio Silver
Ref. 25.1


El comandament per ràdio SILVER, permet manejar el polipaste o cabestrant a distància.

Millora la seguretat del operari perque pot situar-se sempre en el lloc de millor visibilitat de la càrrega del polipaste o cabestrant i li permet allunyarse del polipast o cabestrant.

  • Es suministra sempre amb 2 botoneras (la segona de recanvi).
  • Inclou joc de bateríes de recanvi y carregador.
  • Protecció IP65.

Vol més informació de Comandament per Ràdio Silver?