Elevador Mòbil REFLEX

Elevador Mòbil REFLEX
Ref. 43.3

Elevador elèctric en acer inoxidable REFLEX

L'elevador mòbil REFLEX per a càrregues lleugeres ha estat dissenyat per a la seva utilització en entorns amb un gran nivell d'exigència. Està fabricat íntegrament en acer inoxidable, per la qual cosa està especialment indicat per a la seva utilització en laboratoris, indústria alimentària, química, farmacèutica, etc. El manipulador d'elevació REFLEX funciona amb bateries i permet l'elevació de productes, de forma fàcil i segura i sense esforç per l'operari.

Disposem d'una gamma molt àmplia d'implementos, que poden acoblar-se a la carretó elèctric REFLEX, per adequar-se a l'aplicació necessària en cada moment. Els implements disposen d'un sistema de canvi ràpid, perquè l'elevador tingui la màxima polivalència. Així, amb l'implement adequat, permet manipular caixes, contenidors, bobines, bidons, etc. amb màxima ergonomia i comoditat per a l'operari.

REFLEX és un carretó elèctric, de translació manual i d'elevació mecánica asistida.

Vol més informació de Elevador Mòbil REFLEX?