Exclusiva per a càrregues


Vol més informació de Exclusiva per a càrregues?

Les plomes lleugeres portàtils es munten i desmunten amb facilitat per simplificar les feines de manteniment o per posicionar la grua en algun lloc per un temps determinat. Són lleugeres per poder ser transportades i el muntatge a la majoria dels models el pot realitzar un únic operari. Recorda que aquesta categoria de plomes no pot baixar ni elevar persones, tan sols càrregues.