Línies Porta cables

Línies Portacables
Ref. 12.2


Línia d'alimentació elèctrica mòbil amb recorreguts fixos (rectes i corbes) per a: grues, muntures, màquines elèctriques en moviment, equips amb desplaçament i, en general, on sigui necessari una presa de corrent mòbil.

Vol més informació de Línies Porta cables?