Montacàrregues Mixte

Montacàrregues Mixte
Ref. 62.1


Aquest montacàrregues mixte és un tipus de plataforma és el que s'ha d'instal·lar si es necessita transportar persones i càrregues.

Per tal de definir la màquina, és necessari conèixer:

  • Nombre de persones a elevar
  • Dimensions de forat
  • Càrrega màxima
  • Freqüència d'ús
  • Característiques ambientals
  • Tipus de transpaletes utilitzades

Aquests equips estan sotmesos a la normativa d'ascensors (RAE) i és obligatòria la inspecció de manteniment per una empresa oficialment autoritzada de forma periòdica.

Descàrregues:

Vol més informació de Montacàrregues Mixte?