Ploma Motoritzada Mural

Ploma Motoritzada Mural
Ref. 17.0

La ploma motoritzada mural permet situar la càrrega en qualsevol punt accessible a la ploma, sense necessitat d'empènyer o estirar la càrrega.

És la millor solució quan la naturalesa de la càrrega o el tipus de manipulació fa difícil el seu control manual.

Es suministra amb topall a 360º i retorn, es serveix amb gir ininterrumput amb preu opcional.

Vol més informació de Ploma Motoritzada Mural?