18.2 Pont grua birrail B.Braun

ACTIVITAT CLIENT: Fabricant i desenvolupador de productes sanitaris i farmacèutics.

PROVÍNCIA / PAÍS: Barcelona / Espanya

EQUIP: Pont grua birrail 800kg

LLUM PONT / RECORREGUT: 8,5 / 36m

Pont grua especial dissenyat en segments cargolables a causa del difícil accés a la zona de muntatge. Preparat per a funcionament en intempèrie i atmosfera agressiva, amb sensors de seguretat i anti caiguda mecànics per a casos de climatologia molt adversa. Equipat amb dos cistelles unipersonals per a treballs de manteniment.

Fitxa Projecte

Client: B. Braun Medical

Ubicació: (España)