61.0 Plataforma elevadora de tisores per a matadero

Model: Plataforma elevadora de tisores en tàndem

Capacitat: 10.000 kg

Mesures: 13.500 x 2 700 mm

Recorregut: 1800mm

Activitat: Explotació de granges de ramaderia porcina.

Instal·lació d'una plataforma elevadora dissenyada per a la descàrrega d'animals del camió i la seva posterior distribució entre plantes.

Fitxa Projecte

Client: Jorge Pork Meat

Ubicació: (España)