AGROMERCHANTS: Ventiladors Industrials XL3

Instal·lació d'un ventilador de 7320 mm de diàmetre XL3 a la zona de molls i un altre de 3660 mm instal·lat en un passadís, per eliminar la condensació a terra i els riscos associats.

També assegura que el flux de l'aire fred es reparteixi uniformement per tota la zona.

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Dos ventiladors XL3 (HVLS: alt volum d'aire i baixa velocitat).

Client: Agro Merchants Group
Especialitzat en la logística d'aliments a temperatura controlada.

Ubicació: Puerto de Valencia / Valencia (España)