TEJAS Y LADRILLOS: Ploma articulada

Instal·lació d'una ploma articulada per a la manipulació de motlles en premses.

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Ploma articulada amb polipast de cadena 125 Kg.

Client: TEJAS Y LADRILLOS DEL MEDITERRÁNEO
Fabricació de teules

Ubicació: Lliria / Valencia (España)