DAFE: Grua Birrail amb doble carro suspès

Gràcies al disseny especial de grua birrail amb doble carro suspès, DAFE ha aconseguit optimitzar el seu procés productiu eficaçment.

Les instal·lacions del client compten amb un sostre baix i premses molt altes, la qual cosa suposava un problema per al pas d'una grua de gran capacitat de càrrega per poder manipular i voltejar els motlles d'estampació amb què el client treballa.

Quina és la solució a aquest problema?

Amb la nova instal·lació VINCA d'aquesta grua birrail de 20 m de llum amb doble carro el client aconsegueix manipular amb facilitat els pesats motlles d'estampació al llarg de més de 70 m de nau, gràcies al disseny d'una grua de cota de pas molt reduïda, de només 0,65 m.

A més, aquesta instal·lació compta amb sistema de 'zones mortes', sistema que impedeix que l'equip actuï i / o entri en zones conflictives determinades pel client.

Aquest projecte es distingeix per la seva singular disseny personalitzat per satisfer les necessitats del client, adaptant perfectament un complex equip a les instal·lacions complexes del client.

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Grua birrail amb doble carro suspès.

Capacitat/Dimensions: Grua birrail 16/8 t de 20 m de llum, recolzada sobre 73 m de carril per a ús interior.

Client: Derivados Del Automóvil En Fleje Estampado S.L. (DAFE) del grupo FLEX-N-GATE
Fabricant i proveïdor de grans peces metàl·liques estampades i soldades per a la indústria automobilística.

Ubicació: Sant Feliu de Llobregat / Barcelona (España)