Plataforma amb Portes Enrollables Motoritzades

Plataforma amb Portes Enrollables Motoritzades
Ref. 62.2

Plataforma elevadora ó montacotxes que permet el trasllat de càrregues entre nivells fixos amb la màxima seguretat. El model estàndar de muntacàrregues es d'accionament electrohidràulic i per càrregues fins a 10 t.

Les plataformes elevadores que equipen portes enrollables motoritzades no ocupen espai al replà quan s'obren, permetent a l'operari disposar de mes espai per maniobrar. Cada porta te els seus pulsadors per obrir i tancar, totalment integrats en la maniobra de l'elevador.

Especialment recomendables en instal.lacions amb poc espai disponible ó si les portes son de gran tamany.

Opcionalment poden equipar-se amb:

  • Micronivellació per garantir una nivellació de 10 mm
  • Bloquejadors de seguretat en cada planta per les operacions de càrrega i descàrrega
  • Acabats en inoxidable
  • Indicador de càrrega (per operacions de pesatge)

Cada montacàrregues és estudiat per l'equip tècnic de VINCA per aprofitar al máxim l'espai disponible i garantir la màxima seguretat i productivitat.

Si el client no disposa de tancament, VINCA pot subministrar tot el conjunt amb la corresponent certificació CE.

Vol més informació de Plataforma amb Portes Enrollables Motoritzades?