Elevador hidràulic de vehicles

Vol més informació de Elevador hidràulic de vehicles?

Cat vinca montacoches

Elevador hidràulic de vehicles
ref. 62.3

Sector:

Elevador hidràulic de vehicles (muntacotxes) fins a 10.000 kg. Plataforma estàndar 2500x5500mm i execucions a mida segons espai disponible.

Elevació i nivells de parada segons requeriments del client. Portes seccionals automàtiques amb botonera a cada planta. Un polsador interior a l'alçada del conductor permet fer la maniobra de elevació / descens sense haver de sortir del vehicle.

Vinca dissenya i fabrica una amplia varietat de elevadors per vehicles, oferint màquines estàndar, equipaments opcionals i d'altres execucions especials.

Característiques estàndar:

 • Càrrega: 3000 kg.
 • Elevació: fins a 10m.
 • Mides plataforma: 5500x2500mm.
 • Grup electrohidràulic d'elevació. Tensió de servei 380VIII 50Hz. Potència del motor 5,5kW.
 • Barres de seguretat per treballs de manteniment.
 • Polsador “Stop” que provoca la aturada de la màquina en qualsevol moment.

Opcionals y complements:

 • Portes d'accés batents, seccionals ó correderes.
 • Barrera fotoelèctrica de seguretat a la plataforma.
 • Bloquejadors hidràulics ò neumàtics en plantes superiors.
 • Tancament perimetral de xapa llisa ò xapa tipus deployè (metal expandit).
 • Execució inoxidable o galvanitzada.
 • Comandament por radio control.

Els nostres ELEVADORS PER VEHICLES inclouen el marcatge CE conforme acompleixen els requeriments establerts a la Directiva de Seguretat de Màquines 2006/42/CE y es subministren amb el seu corresponent manual de instruccions, muntatge i manteniment.


Vinca

Productes relacionats: Muntacàrregues electrohidràulics PLT