Rampa Mòbil

Rampa Mòbil
Ref. 63.7

VINCA EQUIPS INDUSTRIALS dissenya i fabrica Rampes de Càrrega Mòbils, la solució més eficaç i econòmica per a la càrrega i descàrrega de mercaderies quan no es disposa d'un moll de càrrega.

La rampa de càrrega mòbil model RMC resol amb eficàcia la manca de moll de càrrega. Amb la rampa mòbil s'estableix la necessària continuïtat entre la superfície pròpia i la del camió, contenidor i vagó. Una solució que et permet arribar amb facilitat fins al fons del vehicle: s'aconsegueix una fluïdesa total per als treballs de càrrega i descàrrega.

Es pot fer la feina amb una sola persona i, en tots els casos, el temps necessari per efectuar aquestes operacions es redueix considerablement. L'estalvi en temps i personal s'aconsegueix gràcies a algunes funcionalitats específiques d'aquestes rampes movibles com l'elevació i el descens amb bomba hidràulica manual, la vàlvula de descens progressiu o els faldons articulats que permeten a l'operari moure el vehicle sense cap contratemps.

Rampa mòbil model RMC de Vinca: Disseny exclusiu, modern i robust.

 • Amb capacitat per a 7, 9 i 12 tones i llargs de 11 a 15 metres
 • Laterals anticaiguda totalment continu per evitar possibles enganxalls de les pales del carretó o de la càrrega. Lateral d'alta seguretat patentat exclusiu de rampes mòbils Vinca.
 • Pis engraellat galvanitzat antilliscant. En estàndard Estructura acabada amb preparació antiòxid i acabat final en groc RAL 1028. En opcional colors i acabats diferents.
 • Elevació i descens mitjançant bomba hidràulica de accionament manual amb vàlvula limitadora, veure opcional amb grup electrohidràulic.
 • La rampa està proveïda de dues cadenes de seguretat d'acer galvanitzat per amarratge al camió, amb 2 ganxos i pestells de seguretat. Les cadenes asseguren la unió entre la rampa mòbil durant el procés de càrrega i descàrrega de camions.
 • Dues potes de seguretat telescòpiques anticaigudes, facilitant l'estat de repòs de la màquina.
 • Inclòs timó d'enganxall per a remolc per carretó elevador.
 • Certificat CE segons la Norma EN1398:2010 “Requisits de seguretat per a Rampes Nivellables”

PARTS D'UNA RAMPA DE CÀRREGA MÒBIL

LATERALS

Laterals guia continus i llisos, en xapa de 8 mm de gruix.

 • Evitem atrapaments
 • Evitem descarrilaments dels carretons elevadors
 • Aconseguim més robustesa

PIS DE REIXES ELECTROSOLDADES (TRAMEX)

Per fabricar la superfície de treball utilitzem tramex de construcció especial i exclusiu per a les nostres màquines. El disseny del tramex és fruit de més de 40 anys fabricant rampes de càrrega i descàrrega per a vehicles.

El nostre tramex està fabricat amb platines que sobresurten 5 mm per facilitar l'adherència. Està fixat mitjançant soldadura aportant major resistència al rodament.

Per treballar a l'exterior es evita l'acumulació d'aigua i/o humitat a la superfície de rodolament.

 • Major tracció i adherència.
 • Major resistència al rodament.
 • Major adherència en humit.

LLABIO SUPERIOR

Faldó de suport de la rampa sobre el camió i per tant és sempre un element crític dels molls de càrrega.

El llavi de la RMC està fabricat en Acer qualitat d'alta resistència S-355 amb acabat especial antilliscant: Xapa de material gravat amb propietats antilliscant en entorns secs, greixosos o humits.

A més, la unió del faldó està reforçada mitjançant les cartelles als laterals. El faldó és fix (d'una peça) i dissenyat per a un llau perfecte, cosa que aporta un pas suau entre el camió i la rampa. L'operari no ha d'estar al punt d'unió mentre es realitza l'acoblament.

 • Major seguretat amb propietat antilliscant.
 • Major resistència amb faldó d'acer S-355 lliure de soldadures.
 • Evitem atrapaments amb un faldó d'una sola peça.

5 FALDONS INFERIORS

Garanteix un pas suau entre la rampa de càrrega mòbil i el terra. El model RMC es fabrica amb 5 faldons articulats: Dividint els faldons aconseguim salvar les possibles irregularitats de l'asfalt.

Igual que el faldó superior estan fabricats en Acer qualitat d'alta resistència S-355 amb acabat especial antilliscant. Xapa de material gravat amb propietats antilliscants en entorns secs, greixosos o humits.

 • Major estabilitat.
 • Major suauavitat a l'entrada i sortida durant la càrrega i descàrrega.
 • Faldó gravat amb propietats antilliscants en entorns secs, greixosos o humits.

Assegurar el contacte permanent de la rampa de càrrega amb el terra.

TREN DE RODES

El tren de rodes permet desplaçar la rampa mòbil i posicionar-la segons necessitats.

Equipat amb dues rodes de gran diàmetre (300 mm) permet un rodament suau. Rodes amb banda de rodament de poliuretà fos amb rodaments de boles lliures de manteniment.

 • Major seguretat en el posicionament.
 • Major robustesa i per tant més durabilitat.
 • No requereix manteniment.
 • Rodadura molt suau amb baix nivell de soroll.

SISTEMA ELEVACIÓ

Permet posicionar el llavi superior sobre la caixa del camió amb seguretat. Està format per dos cilindres hidràulics i un sistema dʻelevació manual o elèctric.

En qualsevol procés de càrrega i descàrrega el camió pateix canvis d'alçada i és vital de la seguretat que la rampa movible s'adapti a l'alçada automàticament segons es carregui o descarregueu. El disseny especial de la rampa mòbil RMC permet que durant el procés de càrrega i descàrrega els cilindres hidràulics quedin lliures de pressió adaptant-se en tot moment al canvi d'alçada del camió durant el procés de càrrega i descàrrega.

 • Correcció d'alçada permanent en els processos de càrrega i descàrrega.
 • Prevenció d'accidents durant la marxa enrere del carretó.
 • Evitem cops i desgasts a les rodes del carretó.

El sistema d'elevació de les rampes movibles es pot equipar amb:

1. Elevació mitjançant Bomba Manual

Aquest tipus d'elevació permet la maniobra de càrrega i/o descàrrega a llocs apartats on fer arribar una escomesa elèctrica seria difícil i costós.

Gràcies a la nostra bomba manual l'operari pot elevar la rampa mitjançant una palanca d'accionament ergonòmic.

 • Sistema molt fiable.
 • Utilització a qualsevol lloc sense dependre d'altres fonts d'energies.

2. Elevació mitjançant Grup Electrohidràulic

Si disposeu d'una font d'energia elèctrica aquesta és una opció molt recomanable.

Amb aquest tipus d'elevació l'operari eleva de manera còmoda i ràpida accionant només un polsador.

Inclou interruptor, bolet d'emergència i un connector CEE 4P 16A 400V III 50 Hz. En opcional la tensió podria ser a 230V III 50Hz.

 • Reducció de temps a la càrrega i descàrrega.
 • Sense esforç per a l'operari.

Conjuntament amb l'elevació electrohidràulica aconsellem incloure les opcions següents a la rampa de càrrega mòbil:

Final de carrera en elevació: evita sobreesforços de la bomba i del sistema hidràulic quan els cilindres arriben al final del recorregut.

Bomba manual d'emergència: permet l'elevació de la rampa en cas de fallada en el subministrament elèctric o si es vol accionar la rampa en zones sense subministrament.

CARACTERÍSTIQUES OPCIONALS DE LA RAMPA DE CÀRREGA MÒBIL

Acabat Galvanitzat Acabat en imprimació en diferents colors Baranes Tendal

Rampa de càrrega mòbil amb acabat galvanitzat en un entorn industrial

Rampa amb tendal. Rampa de càrrega amb baranes
Altres: Amplada i longitud especials, Capacitats de càrrega especials

Descàrregues:

Vol més informació de Rampa Mòbil?

Videos