18.2 Pont grua Salvador Serra

Projecte SALVADOR SERRA: Pont grua

Pont Salvador Serra

Client

Salvador Serra

Descripció

Model: Pont grua birrail

Capacitat: 30.000 kg

Llum: 10.400 mm

Activitat: Constructora especialitzada en plantes de generació elèctrica.

Instal·lació d'un pont grua que s'utilitza per al manteniment de les turbines de generació.