PAYPER: Ponts grua monorail

VINCA ha dissenyat, fabricat i instal·lat per a la nova seu de Payper a Bell-lloc un total i 4 ponts grua monorails de 8.000 kg i més de 30 m de llum equipats amb polipast d'última generació SWF Krantechnik sèrie NOVA equipats amb NOVAMASTER per a la supervisió de motor d'elevació, fre, nº de maniobres i moltes altres funcions per a un òptim manteniment de l'equip.

El projecte inclou tota la via carril d'ambdues naus, el seu muntatge i les proves de càrrega finals segons la norma UNE-EN 15011: 2011 + A1: 2014. Els ponts també estan equipats de comandament ràdio Silver NOVA.

Fitxa Projecte

Client: PAYPER, S.A.
Fabricant de maquinària per a solucions de pesatge, ensacat i paletització.

Ubicació: Lleida / Lleida (España)