METALUX: Grua pont lleuger acer

Instal·lació d'una grua pòrtic lleuger d'acer amb una capacitat de càrrega de 1600 kg, amb una altura sota biga de 5,5 mi una llum de 4 m, que s'utilitzarà per a la fabricació i / o descàrrega de quadres elèctrics i material d'il·luminació .

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Grua pòrtic lleuger d'acer.

Capacitat/Dimensions: 1600 kg, llum 4 m i alçada sota biga 5500 mm.

Client: METALUX GALICIA
Distribuïdores de material elèctric.

Ubicació: A Coruña / A Coruña (España)