SRG GLOBAL: Sistema SCL Llums de seguretat

Millora de la seguretat d'ús en pont grua mitjançant l'avís als operaris que treballen a la zona coincident del pont grua.

El sistema SCLmejora la seguretat mitjançant dues franges de llum projectades a terra.

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Sistema SCL llums de seguretat.

Client: SRG GLOBAL
Injecció plàstics sector automòbil.

Ubicació: Alicante / Alicante (España)