Grues Intel·ligents

Grues Intel·ligents
Ref. 18.0

Converteix la teva grua en una grua intel·ligent afegint opcionals amb què podem equipar els variadors i el NovaMaster.

 • Velocitats amb rangs més amplis
 • Micro velocitat
 • Cable fluix
 • Polipastos Tandem
 • Pas a pas
 • Zones restringides
 • Anti balanceig
 • Càrrega flotant
 • Control antiparental
 • Sincronització
 • Grues Tandem

Beneficis de les grues intel·ligents

 • Seguretat: Els mètodes nous de manipulació i supervisió de càrrega permeten reduir el risc de col·lisions i accidents
 • Productivitat: La velocitat de posicionament més gran, la reducció d'inèrcies i els nous mètodes de manipulació redueixen substancialment els temps de manipulació.
 • Estalvi: Els equips ben supervisats allarguen la vida de les màquines. Addicionalment, es redueix el consum d'energia.

Ampliació del rang de velocitats

Funcionalitat:

 • Permet velocitats més ràpides amb poca càrrega i velocitats més lentes amb molta càrrega.
 • Amb càrregues inferiors al 20% de la capacitat màxima del polipast, el polipast pot doblegar la velocitat de treball.
 • Mode Stepless ESR – La velocitat màxima s'ajusta automàticament segons la càrrega.

Beneficis:

 • La potència de la grua s'aprofita al màxim tot el temps.
  • Càrregues màximes– velocitats nominals
  • Càrregues reduïdes- més velocitat (fins a un 200% de la velocitat nominal)
 • Màxima productivitat: No cal sobredimensionar els elements mecànics elèctrics de la grua.
 • Estalvi de temps: Si la majoria de càrregues no superen el 50% de la càrrega màxima, es redueix el temps de maniobra dràsticament. Particularment interessant amb alçades elevades.

Micro velocitat

Funcionalitat:

 • Permet un control de la càrrega molt més precís.
 • Disponible per a elevació i translacions.
 • En activar la funció amb el selector, el comandament de control redueix les velocitats mínimes i màximes.
 • La velocitat en mode 'MICRO VELOCITAT' es poden prefixar entre 1% i 99% de les velocitats màximes de l'equip.
 • Cada moviment pot tenir diferents velocitats prefixades.
 • Activació des de selector On/Off en botonera o comandament ràdio.

Beneficis

Micro velocitat en espais reduïts augmenta la seguretat i redueix el temps de maniobra:

 • Ajuda l'operari a controlar bé la càrrega en operacions de risc
 • Molt útil per posicionar càrregues molt grans on l'operari necessita molta precisió: p.ex. Assemblatge de grans motorreductors i alternadors.

Control de cable fluix

Funcionalitat:

Aquesta funció és de molt ajut amb implements sota ganxo: de seguretat a la maniobra, augmenta la productivitat i prevé danys a l'equip.

 • Quan baixem la càrrega l'equip detecta que la càrrega no està suspesa i s'atura.
 • La detecció es fa quan la càrrega és inferior al 10% de la càrrega nominal.
 • El cable no s'afluixa en excés: es redueix el temps de maniobra i es prevenen danys al cable.
 • En cas d'un accessori sota ganxo, assegurem que l'implement està ben recolzat.

Beneficis

Major productivitat:

 • Optimitza els cicles de càrrega parant en el moment necessari automàticament.

Major seguretat:

 • Redueix el risc de caiguda/moviments d'accessoris sota ganxo.
 • Minimitza els danys al cable d'elevació.

Minimitza la possibilitat de danys a la càrrega:

 • Exemple: Implement de bobines baixant en excés.

Polipastos Tandem

Funcionalitat:

 • Monitorització electrònica de dos polipasts en una mateixa grua.
 • Comunicació entre polipasts via cable BUS.
 • Suma de càrregues i limitació de càrrega màxima total.

Opcions:

 • Anti col·lisió entre polipastos.
 • LED display de càrrega, amb càrrega total i parcial.
 • Sincronització exacta en elevació de 2 fins a 4 polipastos en una mateixa grua.

Pas a pas (Inching)

Funcionalitat

Permet una manera de posicionament molt exacta.

 • Disponible per a elevació, translació carro i grua..
 • Podeu predefinir el mode pas a pas en avenços de 2 a 100 mm: Cada moviment pot tenir la seva pròpia mida.
 • Quan està activada la manera “Inching” la grua avança un sol pas en cada pulsació o moviment de joystick
 • Activat pel selector On/Off en botonera o comandament ràdio.

Beneficis:

 • És més senzill i ràpid posicionar la càrrega.
 • Confereix un control molt exacte, més eficient i redueix el risc de col·lisions.

Càrrega restringida

Funcionalitat

Les restriccions de càrrega poden ser habilitades per als moviments de carro i/o de grua. Les àrees de restricció poden ser a un costat, o en ambdós costats.

És comú que la limitació de les àrees a finals de nau es realitzi amb detectors magnètics.

És necessari el polipast equipat amb Novamaster.

Antibalanceig

Funcionalitat:

L'anti balanceig pren el control de la càrrega en les acceleracions i desacceleracions, aturant la càrrega sense balancejos i en el punt exacte.

Beneficis:

 • Major productivitat:
  • Es poden utilitzar més velocitats i acceleracions i reduir temps.
  • Posicionament més ràpid, ja que la càrrega no balanceja en parar la grua..
 • Major seguretat:
  • L'operador de la grua es pot centrar en la seguretat mentre la grua controla sola el balanceig.
  • Redueix el risc de col·lisió.
  • Redueix el temps necessari d'entrenament perquè l'operador assoleixi un nivell d'expert.
  • Posicionament precís i més segur.

Càrrega flotant

Funcionalitat:

 • Manté la càrrega suspesa a velocitat zero per un temps predefinit quan la càrrega s'atura.
 • El motor subministra el parell necessari per mantenir la càrrega en suspensió sense que el fre actuï.
 • Transició de pujar a baixar molt més ràpida.
 • La nova arrencada és molt més suau ja que el fre no s'ha d'obrir.
 • El temps de 'flotació' pot predefinir: estàndard entre 3 i 5 segons.
 • Funció disponible en elevació i translació carro.

Beneficis:

S'allarga la vida de molts elements:

 • Estructura de la grua
 • Components mecànics: tambor, reductor, etc.
 • Cables d'elevació i eslingues
 • Carrils de la grua.

Millor estabilitat; Elevació suau independent de loperador.

 • Elevació més estable i segura.
 • Protegeix les càrregues fràgils

Control anti-impacte

Funcionalitat:

 • Aquesta funció assegura un hissat suau en prendre la càrrega.
 • Mitjançant el monitoratge del motor d'elevació, quan es detecta un increment sobtat de càrrega (quan les eslingues o cadenes comencen a tensar-se) el polipast redueix la velocitat automàticament fins que la càrrega s'ha hissat completament.
 • S'eliminen els impactes per un increment de càrrega sobtada.

Beneficis:

S'allarga la vida de molts elements:

 • Estructura de la grua
 • Components mecànics: tambor, reductor, etc.
 • Cables d'elevació i eslingues
 • Carrils de la grua.

Millor estabilitat; Elevació suau independent de loperador.

 • Elevació més estable i segura.
 • Protegeix les càrregues fràgils.

Sincronització

Funcionalitat:

 • Funció per a polipastos en una mateixa grua.
 • Quan dos polipastos eleven una càrrega simultàniament, es controla que tots dos ganxos s'elevin a la mateixa velocitat exactament.
 • Funciona fins i tot per a càrregues diferents a cada polipast.
 • La funció sempre està activa quan l'operador selecciona el funcionament 'SYNCRO'.

Beneficis:

 • La funció ‘Syncro’ manté la diferència d'alçada entre ganxos sempre igual.
 • Evita inclinacions de càrrega durant l'elevació i el descens.
 • Incrementa la seguretat i la productivitat.

Grues en tàndem

L'interconnexionat de les grues tàndem inclou:

 • Ràdio control–sistema amb : 2 x transmissors + 2 x receptors
 • Transmissors i receptors amb antena externa.
 • Interconnexionat amb el quadre de la grua i polipastos
 • Relés d'interconnexió i esquemes elèctrics.
 • Manuals d'ús i manteniment

Descàrregues:

Vol més informació de Grues Intel·ligents?

Videos (2 vídeos)