Inversor de Palets

Inversor de Palets
Ref. 80.0

L'inversor de palés és una màquina autoportant (mitjançant carretó elevador) que permet el gir 180º de palets complets en pocs segons de forma silenciosa i segura.

Aquesta operació permet entre d’altres funcions:

  • Canviar palets.
  • Donar la volta a un palet per treure selectivament mercaderia situada a la part inferior (sacs trencats, envasos deteriorats, etc...)
  • Voltejar piles de paper, rajoles, etc... per treballar més fàcilment dues cares.
  • Evitar el pòsit dins d’envasos.
  • Barrejar productes.
  • Etc...

L’equip està compost per una plataforma mòbil que comprimeix el palet. Un sistema hidràulic gira el palet sobre el seu centre de gravetat. La compressió de la plataforma es regulable en funció del pes del palet i de la natura i fragilitat del producte a voltejar.

La construcció de la màquina es robusta, a prova de cops fortuïts y preparada per ser transportada còmodament mitjançant carretó.

La fixació de l’equip en el terra pot realitzar-se mitjançant perns tipus spit-roc o pot deixar-se solt de forma que es desplaci en cas de rebre forts cops i d’aquesta forma no quedi danyada la màquina.

El inversor de palets fixe en el terra es la forma més ràpida i segura de canviar els palets, el producte no pateix deteriorament degut als sistemes de regulació, i els accessoris de protecció garanteixen la absoluta seguretat dels operaris.

Més informació a PREMIER

Descàrregues:

Vol més informació de Inversor de Palets?

Videos

Productes relacionats: Voltejadors, Inversors i Anivelladors