Nivellador

Nivellador
Ref. 84.0

Treballs manuals de càrrega y descàrrega de palets, contenidors, etc. obliguen al personal a manipular materials en postures poc ergonòmiques.

La implantació d'un nivellador evita lesions dorsals i millora la productivitat del lloc de treball.

Característiques generales:

 • Elevació màxima estàndar: 800 mm
 • Accionament electrohidràulic. Tensió de servei 380 V III 50Hz. Comandament en baixa tensió.
 • Polsadors de comandament en quadre elèctric.
 • Válvula limitadora de sobrecàrregues.
 • Protectors laterales en xapa llisa.
 • Acabat en imprimació gris RAL-7037

Opcionalment es subministren amb:

 • Botonera de comandament amb longitud de cable a definir.
 • Interruptor de pedal.
 • Execució amb forquilles (no requereix rampa d'accés).
 • Elevació / descens automàtics.
 • Auto-nivellació.
 • Entrada lateral.
 • Camins de rodets ó cintes transportadores d'accés.
 • Disseny del xasis preparat pel transport de l'equip mitjançant carretilla elevadora.
 • Acabat en color RAL a determinar.

Descàrregues:

Vol més informació de Nivellador?

Productes relacionats: Voltejadors, Inversors i Anivelladors