Inclinador 90º

Inclinador 90º
Ref. 82.0

Els nostre inclinador 90º és un equip fiable, segur i precís. Des de 100 kg fins a 32 t.

Les seves principals aplicacions son el gir de bobines o el canvi de posició de productes en qualsevol procés de fabricació, transport o emmagatzematge.

Depenent dels mitjans de càrrega i descàrrega que es faran servir pot requerir la construcció d'un fossat.

Característiques generals:

 • Accionament electrohidràulic. Tensió de servei 380VIII 50Hz. Comandament per polsadors home present en quadre elèctric.
 • Vàlvula limitadora de sobrecàrregues.
 • Color gris RAL-7037.

Opcionals possibles:

 • Comandament per botonera amb longitud de cable a determinar.
 • Cicle de gir automàtic.
 • Proteccions perimetrals.
 • Portes d'accés.
 • Barreres fotoelèctriques de protecció.
 • Camins de rodets en 1 o els 2 costats de gir.
 • Cunya en "V" per al posicionament de bobines (de rodets o de superfície llisa).
 • Acabat en color RAL a determinar.

Descàrregues:

Vol més informació de Inclinador 90º?

Videos

Productes relacionats: Voltejadors, Inversors i Anivelladors