Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta

Vol més informació de Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta?

manipulador-de-vacio-trompex-para-tableros-de-madera.jpg

Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta
ref. 24.1

Sector:

Els manipuladors de buit TROMPEX per taulers de fusta permeten manipular portes, fòrmiques, armaris de cuina etc. sense esforç i de forma ergonòmica per a l’operari, en finals de línia, línies de producció, etc.

Poden realitzar el moviment en horitzontal/vertical, però també poden disposar de capacitat de voltejar la peça.

Es componen d’una bomba de buit, i un sistema de ventoses, que assegura la presa, elevació/descens i posterior descàrrega del tauler de fusta.

La bomba del manipulador genera un buit que succiona l’objecte a manipular. El tub d’elevació es contreu com una acordió. L’operari, a través d’un comandament ergonòmic i acabat en acer inoxidable, realitza la presa i la descàrrega del tauler de fusta.

El manipulador disposa d’un sistema de seguretat, per al descens controlat i en cas d’fallada en el subministrament elèctric. Pot implantar-se amb una ploma o pont lleuger, incloent un ampli radi de treball.


Vinca