Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta

Vol més informació de Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta?

Trompex vacuum manipulator for wooden boards

Manipulador de buit TROMPEX per taulers de fusta
ref. 24.1

Sector:

Els manipuladors de buit TROMPEX per taulers de fusta permeten manipular portes, fòrmiques, armaris de cuina etc. sense esforç i de forma ergonòmica per a l'operari, en finals de línia, línies de producció, etc.

Poden realitzar el moviment en horitzontal/vertical, però també poden disposar de capacitat de voltejar la peça.

Es componen d'una bomba de buit, i un sistema de ventoses, que assegura la presa, elevació/descens i posterior descàrrega del tauler de fusta.

La bomba del manipulador genera un buit que succiona l'objecte a manipular. El tub d'elevació es contreu com una acordió. L'operari, a través d'un comandament ergonòmic i acabat en acer inoxidable, realitza la presa i la descàrrega del tauler de fusta.

El manipulador disposa d'un sistema de seguretat, per al descens controlat i en cas d'fallada en el subministrament elèctric. Pot implantar-se amb una ploma o pont lleuger, incloent un ampli radi de treball.


Vinca