Manipulador de Buit TROMPEX per a Bidons i Garrafes

Manipulador de Buit TROMPEX per a Bidons i Garrafes
Ref. 24.1


El manipulador de buit TROMPEX per a bidons i garrafes permeten manipular aquestse càrregues sense esforç i de forma ergonòmica per a l'operari, en producció, finals de línia, buidat, paletització, etc.

Està compost d'una bomba de buit, i un sistema de ventoses, que assegura la presa, elevació/descens i posterior descàrrega del bidó.

La bomba del manipulador genera un buit que succiona l'objecte a manipular. El tub d'elevació es contreu com una acordió. L'operari, a través d'un comandament ergonòmic i acabat en acer inoxidable, realitza la presa i la descàrrega del bidó.

El manipulador disposa d'un sistema de seguretat, per al descens controlat i en cas d'fallada en el subministrament elèctric. Pot implantar-se amb una ploma o pont lleuger, abarcant un ampli radi de treball.

Vol més informació de Manipulador de Buit TROMPEX per a Bidons i Garrafes?

Videos