Manipulador de buit TROMPEX per a caixes

Vol més informació de Manipulador de buit TROMPEX per a caixes?

Manipulador de Buit TROMPEX per Caixes

Manipulador de buit TROMPEX per a caixes
ref. 24.1

Sector:

El manipulador de buit TROMPEX per a caixes permet manipular sense esforç i de forma ergonòmica per a l'operari, en finals de línia, per paletitzar, línies de producció, etc. Es componen d'una bomba de buit, i un sistema de ventoses, que assegura la presa, elevació/descens i posterior descàrrega de la caixa.

La bomba del manipulador genera un buit que succiona l'objecte a manipular. El tub d'elevació es contreu com una acordió. L'operari, a través d'un comandament ergonòmic i acabat en acer inoxidable, realitza la presa i la descàrrega de la caixa.

El manipulador disposa d'un sistema de seguretat, per al descens controlat i en cas d'fallada en el subministrament elèctric. Pot implantar-se amb una ploma o pont lleuger, abarcant un ampli radi de treball.


Vinca