Elevador móbil per caixes i contenidors

Vol més informació de Elevador móbil per caixes i contenidors?

Vinca manipulator torros platform boxes

Elevador móbil per caixes i contenidors
ref. 43.3

Sector:

El manipulador permet de manejar caixes i contenidors amb màxima ergonomia i comoditat per l’operari.


Vinca