Reforma de Ponts Grua

Reforma de Ponts Grua
Ref. 18.0

A VINCA podem encarregar-nos de la reforma de ponts grua ja existents per tal d'allargar la vida útil de les seves instal·lacions.

El nostre equip tècnic s'ocuparà de revisar l'estat del seu equipament industrial per tal de valorar quines opcions podem oferir per tal de garantir una bona salud tècnica del seu pont grua: des d'una nova capa de pintura, revisió de motor o substitució de polipasts segons l'estat de l'actual.

Vol més informació de Reforma de Ponts Grua?

Videos