SHEM: pont grua birrail

SHEM utilitza la força motriu de l'aigua a través de 12 grans preses i 56 centrals distribuïdes en els rius Dordogne, Lot i en la cadena dels Pirineus. Produeix l'equivalent al consum d'electricitat d'un milió de persones. Aquesta electricitat és una energia neta, sense emissions de C02, certificada 100% renovable.

Ubicació: Vallée du Valentin - Eaux-Bonnes- França

Equip: Pont grua birrail de 10.000 kg de capacitat

El projecte de reforma de la central de Eaux-Bonnes inclou el desmuntatge de la grua existent manual i el muntatge d'un pont grua nou de 10.000 kg de capacitat. El projecte és especial per que la seva ubicació no permet l'accés de mitjans de muntatge pesats i tots els equips s'han transportat desmuntat en helicòpter fins ubicació final. L'accés a la central hidroelèctrica és per un petit sender per a excursionistes. El pont grua VINCA s'ha dissenyat per a ser transportat en petites parts i per ser acoblat i muntat en destí amb mitjans de muntatge lleugers.

El polispast va equipat amb Variador A d'última generació de SWF Krantechnik, que permet un estalvi de consum del 50% i ajust intel·ligent de velocitat.

Fitxa Projecte

Client: SHEM - Société Hydro-Électrique du Midi

Ubicació: Vallée du Valentin – Eaux-Bonnes- (France)