VALENTINE: Manipulador de buit per a sacs

Dos manipuladors de buit TROMPEX per a sacs, per facilitar el maneig de sacs de matèria prima per part dels operaris i alimentar diversos reactors.
Un manipulador està suspès d'una ploma mural de 4,5 m de braç, fixada a un pilar de la nau.
L'altre manipulador està suspès d'una ploma columna amb 4,0 m de radi, ancorada directament sobre l'altell. Recorregut en vertical de la ventosa: 100-1800 mm.
Per evitar el soroll, els dos manipuladors tenen la bomba de buit protegida amb una caixa d'insonorització.

Fitxa Projecte

Equipament Instal·lat: Dos manipuladors de buit TROMPEX per a sacs.

Capacitat/Dimensions: Manipuladors per a sacs de paper / plàstic, de 25 kg, instal·lats sobre un altell. Capacitat màx. de càrrega: 50 kg.

Client: CIN VALENTINE
Especialitzat en la fabricació i comercialització de pintures i vernissos, pertanyent a el Grup Portuguès CIN.

Ubicació: Barcelona / Barcelona (España)