Manipulador de buit TROMPEX per pedra, marbre, granit…

Vol més informació de Manipulador de buit TROMPEX per pedra, marbre, granit…?

Trompex vacuum manipulator for stone blocks

Manipulador de buit TROMPEX per pedra, marbre, granit...
ref. 24.1

Sector:

Els manipuladors de buit TROMPEX per pedra, marbre, granit permeten manipular sense esforç i de forma ergonòmica per a l'operari. Poden realitzar el moviment en horitzontal/vertical, però també poden disposar de capacitat de voltejar la peça.

Es componen d'una bomba de buit, i un sistema de ventoses, que assegura la presa, elevació/descens i posterior descàrrega de la peça.

La bomba del manipulador genera un buit que succiona l'objecte a manipular. El tub d'elevació es contreu com un acordió. L'operari, a través d'un comandament ergonòmic i acabat en acer inoxidable, realitza la presa i la descàrrega de marbre, granit, etc.

El manipulador disposa d'un sistema de seguretat, per al descens controlat i en cas de fallada en el subministrament elèctric. Pot implantar-se amb una ploma o pont lleuger, incloent un ampli radi de treball.


Vinca