Taula elevadora de treball

Vol més informació de Taula elevadora de treball?

Cat lifting work tables 700x700

Taula elevadora de treball
ref. 61.0

Sector:

La plataforma de treball té com a finalitat evitar condicions ergonòmiques desfavorables, permetent la millor relació possible entre l'operari i el seu lloc de treball posant, a un nivell òptim en altura, l'activitat a realitzar.

Les taules de treball són idònies per a instal·lacions d'assemblat de màquines de grans dimensions, per a la indústria de l'automòbil i per a la fabricació i/o manteniment d'instal·lacions aeronàutiques i ferroviàries.

VINCA dissenya i fabrica solucions especials de posada a nivell i posicionament de persones mitjançant plataformes elevadores de tisores amb nombrosos avantatges:

  • Possibilitat d'embarcament d'eines i utillatges.
  • Plataforma superior amb geometria variable adaptada a la forma del producte per evitar buits entre taula elevadora i producte evitant riscos de caiguda.
  • Capacitat de càrrega segons aplicació.
  • Carrera d'elevació segons especificacions client.
  • Accessoris opcionals segons requeriment.
  • Conforme a la norma EN-1570 i la directiva de màquines 2006/24/CE


Vinca