Vinca present a Hispack 2018

Vinca ha participado en la feria Hispack que se celebró en Barcelona del 8 al 11 de mayo, con gran éxito de visitantes. La empresa Vinca diseña, fabrica, instala y realiza el mantenimiento de puentes grúa, montacargas, mesas de tijeras, puertas industriales, y manipuladores, entre otros equipos. La gama que se presentó en la feria fue la gama de manipuladores, por ser más adecuada al tipo de cliente de Hispack.

Vinca ha participat a la fira Hispack que va tenir lloc a Barcelona del 8 al 11 de maig, amb gran èxit de visitants. L’empresa Vinca dissenya, fabrica, instal·la i realitza el manteniment de ponts grua, muntacàrregues, taules de tisores, portes industrials, i manipuladors, entre d’altres equips. La gamma que es va presentar a la fira va ser la gamma de manipuladors, per ser més adequada al tipus de client d’Hispack.

Els clients van poder provar personalment la gamma de manipuladors, composta per: manipuladors de buit, estàndard i monocomandament, elevadors mòbils per bobines i bidons, fonamentalment i finalment, els manipuladors ingràvids, que permeten prendre qualsevol tipus de càrrega i voltejar-, etc.

També van tenir oportunitat de comprovar l’extrema maniobrabilitat de la nova ploma de fibra de carboni, així com el nou capçal de control monocomandament dels manipuladors de buit TROMPEX.

Consulteu-nos si té un projecte en què puguem col·laborar!