Elevador automàtic de palets

Vol més informació de Elevador automàtic de palets?

Elevador Automàtic de Palets

Elevador automàtic de palets
ref. 62.3

Sector:

L'elevador automàtic de palets permet automatitzar els processos interns industrials entre dos nivells.

De forma automàtica, el elevador inicia el transport de palets entre plantes, assegurant un transport ràpid, segur i fiable.

Dades i requisits de la instalació:

  • Dimensions i pes de les càrregues paletitzades.
  • Recorregut vertical.
  • Tamany del pulmó d'acumulació de palets a cada nivell.
  • Palets / hora.
  • Mitjans de càrrega previstos a la entrada i sortida.

Opcionals:

  • Tancament perimetral del pulmó d'acumulació.
  • Proteccions de guiatge per a la càrrega i descàrrega.
  • Senyals optiques i/o acústiques de advertència.

Vinca estudiarà cada projecte per poder assesorar al client en relació al grau de automatització i proteccions que li permetran la millor operativa amb una total seguretat de la instalació.


Vinca